Máy cộng hưởng từ 1.5T SG Invictus super

Thương hiệu Khác
Mã sản phẩm SG Invictus super

Liên hệ
BM Việt Nam - Nhà phân phối chuyên nghiệp
  • Sản phẩm chính hãng, được cấp phép lưu hành
  • E: yduocbm@gmail.com, Tel: 0963984646
Sản phẩm khuyến mãi
Sản phẩm vừa xem

Máy cộng hưởng từ 1.5T SG Invictus super


Cutting edge technologies, SG INVICTUS SUPER delivers a fully integrated MRI experience

SPECIFICATIONS

GantrySuperconductive magnet
1.5 tesla
Leakage flux (0.5mT) : 2.5mx4.0m (RadiallyxAxially)
Gradient systemMaximum magnetic strength 33mT/m
Maximum slew rate 130T/m/sec
Patient tableTable width 700mm (Table top width : 506mm)
Table length 2,350mm
RF system16 channel (Max.)
Bình luận