• Xét nghiệm độ thanh thải Creatinin-Creatinine Clearance

  Xét nghiệm độ thanh thải Creatinin-Creatinine Clearance

  Ngày:09/01/2018 lúc 11:52AM

  Tên khác: Creatinine Clearance, Urine; CRCL; CCTTên chính: Creatinine ClearanceXét nghiệm liên quan: Creatinine; eGFR; Cystatin C; Microalbumin; BUN; UrinalysisXét nghiệm này đo lường nồng độ creatinin trong cả hai...

 • Xét nghiệm sàng lọc trẻ lớn (2 đến 12 tuổi)-Screening Tests for Children

  Xét nghiệm sàng lọc trẻ lớn (2 đến 12 tuổi)-Screening Tests for Children

  Ngày:09/01/2018 lúc 11:49AM

  Xét nghiệm thường qui: ObesityNếu có nguy cơ cao: Diabetes | High cholesterol | Lead poisoning | TuberculosisTổng quanNếu không có triệu chứng của bệnh, trẻ em thường không cần nhiều xét nghiệm sàng lọc trong...

 • Xét nghiệm Anti CCP-Cyclic Citrullinated Peptide Antibody

  Xét nghiệm Anti CCP-Cyclic Citrullinated Peptide Antibody

  Ngày:09/01/2018 lúc 11:48AM

  Tên khác: CCP Antibody; Citrulline Antibody; Anti-citrulline Antibody; Anti-cyclic Citrullinated Peptide; Anti-CCP; ACPATên chính : Cyclic Citrullinated Peptide AntibodyXét nghiệm liên quan: Rheumatoid Factor, ESR, CRP, Antinuclear Antibody, Synovial Fluid...

 • Xét nghiệm Alpha-1 Antitrypsin

  Xét nghiệm Alpha-1 Antitrypsin

  Ngày:09/01/2018 lúc 11:46AM

  Tên khác: Alpha1-antitrypsin; A1AT; AATTên chính: Alpha1 antitrypsinXét nghiệm liên quan: Protein electrophoresis; Total protein; Blood gases; Liver panelAlpha-1 antitrypsin (AAT) là một protein được sản xuất trong gan và...

 • Xét nghiệm Beta-2 Microglobulin

  Xét nghiệm Beta-2 Microglobulin

  Ngày:09/01/2018 lúc 11:44AM

  Tên khác: B2M; B2M; β2-Microglobulin; ThymotaxinTên chính: Beta2 Microglobulin, Serum, Urine, or CSFXét nghiệm liên quan: Albumin, Tumor Markers, CSF AnalysisBeta 2  Microglobulin (B2M) là một protein được tìm thấy trên bề...

 • Các chỉ số khuyến nghị xét nghiệm sàng lọc bệnh

  Các chỉ số khuyến nghị xét nghiệm sàng lọc bệnh

  Ngày:09/01/2018 lúc 11:42AM

  Xét nghiệm sàng lọc là một phần quan trọng của y tế dự phòng. Trong quá trình cuộc sống của bạn, số lượng và tần số của xét nghiệm sàng lọc được đề nghị thay đổi. Chỉ số điều tra dưới đây cung cấp một...

 • Xét nghiệm Fructosamine

  Xét nghiệm Fructosamine

  Ngày:09/01/2018 lúc 11:41AM

  Tên khác: Glycated Serum Protein; GSP; Glycated AlbuminTên chính: FructosamineXét nghiệm liên quan : Glucose; A1C; Albumin; Total Protein; Hemoglobinopathy EvaluationFructosamine là một hợp chất được hình thành khi Glucose kết hợp...

 • Xét nghiệm Complement

  Xét nghiệm Complement

  Ngày:09/01/2018 lúc 11:39AM

  Tên khác: C1; C1q; C2; C3; C4; Total Complement; CH50; CH100; Total Hemolytic Complement Activity; C1 esterase inhibitorTên chính: Complement Activity; Complement Component C3; Complement Component C4Xét nghiệm liên quan:...