• Nguyên lý của chụp cộng hưởng từ MRI

    Nguyên lý của chụp cộng hưởng từ MRI

    Ngày:09/07/2020 lúc 23:50PM

    Để đọc phim đúng, thầy thuốc phải tiếp cận với một số khái niệm đôi khi khá trừu tượng. Vì thế, chúng tôi xin trình bày khái quát một số...