• Xét nghiệm độ thanh thải Creatinin-Creatinine Clearance

  Xét nghiệm độ thanh thải Creatinin-Creatinine Clearance

  Ngày:09/01/2018 lúc 11:52AM

  Tên khác: Creatinine Clearance, Urine; CRCL; CCTTên chính: Creatinine ClearanceXét nghiệm liên quan: Creatinine; eGFR; Cystatin C; Microalbumin; BUN; UrinalysisXét nghiệm này đo lường nồng độ creatinin trong cả hai...

 • Xét nghiệm khí máu-Blood Gases

  Xét nghiệm khí máu-Blood Gases

  Ngày:09/01/2018 lúc 01:12AM

  Tên khác: Arterial blood gases; ABGs; pH; PO2; PCO2; Bicarbonate; HCO3-; Oxygen saturationTên chính: Blood GasesXét nghiệm liên quan: Electrolytes; Bicarbonate, BUN, CreatinineKhí máu là một nhóm các xét nghiệm được thực...

 • Xét nghiệm Creatinine

  Xét nghiệm Creatinine

  Ngày:09/01/2018 lúc 00:29AM

  Xét nghiệm này đo lượng creatinine trong máu hoặc nước tiểu của bạn. Creatinine là một sản phẩm chấtthải được sản xuất trong cơ bắp của bạn từ sự phân hủy của một hợp chất gọi là creatine. Creatine là mộtphần của chu trình sản xuất năng lượng cần thiết cho cơ bắp của bạn. Cả hai creatine và creatinine được sản xuất trong cơ thể với một tốc...

 • Xét nghiệm Albumin nước tiểu và tỉ lệ Albumin/Creatinine

  Xét nghiệm Albumin nước tiểu và tỉ lệ Albumin/Creatinine

  Ngày:08/01/2018 lúc 21:13PM

  Tên khác: Microalbumin; ACR; UACRTên chính: Urine Albumin and Albumin/Creatinine RatioXét nghiệm liên quan: Albumin; Creatinine; Glucose; A1c; Urine ProteinAlbumin là một protein do gan sản xuất. Xét nghiệm albumin...