• Xét nghiệm Complement

    Xét nghiệm Complement

    Ngày:09/01/2018 lúc 11:39AM

    Tên khác: C1; C1q; C2; C3; C4; Total Complement; CH50; CH100; Total Hemolytic Complement Activity; C1 esterase inhibitorTên chính: Complement Activity; Complement Component C3; Complement Component C4Xét nghiệm liên quan:...