• Xét nghiệm Myoglobin

  Xét nghiệm Myoglobin

  Ngày:09/01/2018 lúc 00:48AM

  Tên khác: Urine myoglobin; Serum myoglobinTên chính: MyoglobinXét nghiệm liên quan: CK, CK-MB, Troponin, Cardiac BiomarkersMyoglobin là một protein nhỏ, liên kết với oxy được tìm thấy trong tim và cơ xương. Nó cung cấp oxy cho các...

 • Xét nghiệm Troponins

  Xét nghiệm Troponins

  Ngày:09/01/2018 lúc 00:43AM

  Tên khác: TnI; TnT; cTnI; cTnTTên chính: Cardiac-specific Troponin I and Troponin TXét nghiệm liên quan: CK; CK-MB; Myoglobin; Cardiac BiomarkersCác troponins là một gia đình của các protein được tìm thấy trong cơ xương và cơ tim . Có ba loại khác...

 • Xét nghiệm CK

  Xét nghiệm CK

  Ngày:09/01/2018 lúc 00:41AM

  Tên khác: Total CK; Creatine phosphokinase; CPKTên chính: Creatine KinaseXét nghiệm liên quan: CK-MB; Myoglobin; Troponin; Cardiac biomarkersCreatine kinase là một enzyme được tìm thấy trong tim, não, cơ xương,...

 • Xét nghiệm CK-MB

  Xét nghiệm CK-MB

  Ngày:08/01/2018 lúc 02:11AM

  Tên khác: CK MB; CPK MBTên chính: Creatine Kinase-MBXét nghiêm liên quan : CK, Myoglobin; Troponin; Cardiac biomarkersCK-MB là một trong ba hình thức riêng biệt (isoenzymes) của enzyme creatine kinase (CK). CK-MB được tìm thấy chủ yếu ở cơ tim. CK – MB  tăng...