• Xét nghiệm CA 19-9

    Xét nghiệm CA 19-9

    Ngày:08/01/2018 lúc 23:22PM

    Tên khác: Cancer antigen-GI; CA-GITên chính: Cancer Antigen 19-9Xét nghiệm liên quan: Bilirubin, CEA, Liver panel, Tumor markersKháng nguyên ung thư 19-9 (CA 19-9) là một protein tồn tại trên bề mặt...