• Xét nghiệm Ammonia

  Xét nghiệm Ammonia

  Ngày:09/01/2018 lúc 11:37AM

  Công thức hóa học: NH3Tên chính: Ammonia, plasmaXét nghiệm liên quan: Liver Panel, ALT, AST, ALPXét nghiệm này đo lượng amoniac trong máu. Amoniac là một hợp chất được tạo...

 • Xét nghiệm ALT và AST

  Xét nghiệm ALT và AST

  Ngày:09/01/2018 lúc 11:19AM

  Tên khác:* Transaminase glutamic pyruvic huyết thanh, SGPT, Alanine transaminase, tỷ lệ AST / ALT* Transaminase glutamic oxaloacetic huyết thanh, SGOT, Aspartate transaminaseTên chính thức: Alanin amino transaferase, Aspartate aminotransferaseXét...

 • Xét nghiệm GGT

  Xét nghiệm GGT

  Ngày:09/01/2018 lúc 00:27AM

  Tên khác: Gamma-glutamyl Transpeptidase; GGTP; Gamma GT; GTPTên chính: Gamma-glutamyl TransferaseXét nghiệm liên quan: AST; ALT; ALP; Bilirubin; Liver panel ; EthanolXét nghiệm đo lường mức độ gamma-glutamyl transferase (GGT) trong...

 • Xét nghiệm ALP

  Xét nghiệm ALP

  Ngày:09/01/2018 lúc 00:25AM

  Tên khác: ALK PHOS; AlkpTên chính: Alkaline PhosphataseXét nghiệm liên quan: AST; ALT; GGT; Bilirubin; Liver panel; Bone markers; Alkaline phosphatase isoenzymes; Bone specific ALPAlkaline phosphatase (ALP) là một loại enzyme được tìm thấy trong các mô khắp...

 • Xét nghiệm Bilirubin

  Xét nghiệm Bilirubin

  Ngày:09/01/2018 lúc 00:23AM

  Tên khác: Total bilirubin; TBIL; Neonatal bilirubin; Direct bilirubin; Conjugated bilirubin; Indirect bilirubin; Unconjugated bilirubinTên chính: Bilirubin - bloodXét nghiệm liên quan: Liver Panel; GGT; ALP; AST; ALT; Hepatitis A;...

 • Xét nghiệm chức năng gan-Liver Function Tests

  Xét nghiệm chức năng gan-Liver Function Tests

  Ngày:08/01/2018 lúc 23:28PM

  Tên khác: LFTs, Liver panel, Hepatic function testsXét nghiệm liên quan: ALT, ALP, AST, Bilirubin, Albumin, Total Protein, GGT, Prothrombin Time (PT), Hepatitis A, Hepatitis B, Hepatitis C, Emergency and...

 • Bảng chỉ dấu viêm gan siêu vi cấp

  Bảng chỉ dấu viêm gan siêu vi cấp

  Ngày:08/01/2018 lúc 21:06PM

  Tên khác: Hepatitis panel; Viral hepatitis panel; Hepatitis screening panelTên chính: Acute viral hepatitis serology panelXét nghiệm liên quan: Hepatitis A; Hepatitis B; Hepatitis C; Liver Panel; AST; ALT; ALP;...