• Phân biệt thành phần bạch cầu-WBC Differential

  Phân biệt thành phần bạch cầu-WBC Differential

  Ngày:09/01/2018 lúc 01:09AM

  Tên khác: Leukocyte Differential Count; Peripheral Differential; WBC Count Differential; DiffTên chính: White Blood Cell DifferentialXét nghiệm liên quan: White Blood Cell Count, Complete Blood Count, Blood Smear, Bone Marrow...

 • Xét nghiệm đếm CD4

  Xét nghiệm đếm CD4

  Ngày:08/01/2018 lúc 23:57PM

  Tên khác: T4 Count; T-helper CellsTên chính: CD4 Lymphocyte Count; CD4 PercentXét nghiệm liên quan: HIV Antibody and HIV Antigen (p24); HIV Viral Load; HIV Genotypic Resistance Testing; HIV Phenotypic...