• Xét nghiệm Ferritin

    Xét nghiệm Ferritin

    Ngày:08/01/2018 lúc 15:42PM

    Tên khác : Serum ferritin levelTên chính : Ferritin, serumXét nghiệm liên quan : CBC, Serum iron, TIBC & UIBC, Transferrin, Iron tests, Zinc ProtoporphyrinXét nghiệm này đo lượng ferritin...